Cempluk dalam Bunyi dan Gerak

Festival Kampung Cempluk adalah agenda tahunan yang diadakan oleh masyarakat kampung cempluk dalam rangka pelestarian kesenian yang tumbuh subur di Negara kita tercinta, Negara Republik Indonesia. Fe...